Informacja dla dotychczasowych użytkowników Serwisu gier rozrywkowych:

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) oraz w oparciu o Ustawę o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 88) wchodzącą w życie w dniu 1 kwietnia 2017 oraz od dnia 1 lipca 2017 r. organizacja Serwisu gier rozrywkowych uległa zmianie.


Information for the foregoing users of the arcade games Service:

Due to amendment of the Law on gambling of 19 November 2009 (Journal of Laws from 2016, pos. 471) and based on the Law amending the Law on gambling and other laws of 15 December 2016 (Journal of Laws from 2017, pos. 88), being in effect from 1 April 2017 and 1 July 2017, the organization of the arcade games Service has changed.

© 2018 Netinus Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone